Pohrebné spolky vo Zvolene

Podporné pohrebné združenie na Slovensku - Betliar

Logo Podporné pohrebné združenie na Slovensku

Podporné pohrebné združenie vzniklo v zložitých spoločenských pomeroch 11. marca 1928, keď sa 60 obyvateľov obce Betliar rozhodlo založiť podporný spolok na zabezpečenie dôstojnej rozlúčky so zosnulýmmi. Cieľom a programom PPZ je vzájomné podporovanie sa členov v prípade úmrtia a postaranie sa o slušný a dôstojný pohreb zomrelého. V súčastnosti má PPZ vyše 50-tisíc členov po celom Slovensku

Podmienky pre vznik členstva:
Členom PPZ sa môže stať občan vo veku od 18 do 55 rokov.
Jednorazové zápisné je odstupňované podľa veku nových členov:
0,00 eur pre nového člena od 18 do 35 rokov
5,00 eur pre nového člena od 35 do 45 rokov
10,00 eur pre nového člena od 45 do 55 rokov.

Výška ročného členského príspevku pre súčasné obdobie činí 11 eur.

Výška príspevkov v prípade úmrtia člena PPZ:
285 eur ak bol zomrelý členom PPZ viac ako 15 rokov
200 eur ak bol zomrelý členom PPZ do 15 rokov
150 eur ak bol zomrelý členom PPZ do 10 rokov
100 eur ak bol zomrelý členom PPZ od 1 do 5 rokov.

Bližšie informácie získate priamo v prevádzke Pohrebnej služby NANTE vo Zvolene, alebo u pani Kopanicovej (pre okres Zvolen), tel.: 0918 428 193.


Robotnícky, spevácky a podporný spolok Zvolen

Logo Robotnícky, spevácky a podporný spolok Zvolen

Robotnícky, spevácky a podporný spolok pre Zvolen a okolie bol založený pracovníkmi železiarskej spoločnosti UNIONvo Zvolene v roku 1883. Cieľom spolku bolo od počiatku podporovať kultúrny a vzdelanostný systém pre svojich členov, ale najmä poskytovanie sociálnej podpory v časoch núdze. Patrí medzi najdlhšie pôsobiace spolky na Slovensku.
Dodnes pretrváva systém sociálnej výpomoci členom spôsobom výplaty finančného príspevku po úmrtí člena spolku pre obstarávateľa pohrebu.
Podmienky pre vznik členstva:
Členom Robotníckeho, speváckeho a podporného spolku vo Zvolene sa môže stať každý občan SR bez rozdielu veku

Výška ročného členského príspevku pre súčasné obdobie činí 10 eur.

Výška príspevkov v prípade úmrtia člena Robotníckeho a speváckeho spolku:
1-5 rokov členstva = 32 eur
6-10 rokov členstva = 52,80 eur
11-15 rokov členstva = 68,80 eur
16-20 rokov členstva = 96 eur
21-25 rokov členstva = 112 eur
viac ako 25 rokov členstva = 160 eur

Bližšie informácie získate priamo v prevádzke Pohrebnej služby NANTE vo Zvolene, alebo u pani Grulichovej, tel.: 0908 931 691.

OZNAM

Oznamujeme členom, ako aj pozostalým, zmenu pokladníčky v Robotníckom speváckom a podpornom spolku vo Zvolene.
Príspevky po nebohom členovi spolku bude od 01.01.2016 vyplácať p. Grulichová Eva, tel. číslo 0908 931 691, a to po vzájomnej dohode s pozostalými, v Klube dôchodcov č. 2, M. R. Štefánika, Zvolen.