Pohrebné služby

Pohrebníctvo NANTE Zvolen, zabezpečuje kompletné pohrebné, kremačné a cintorínske služby vo Zvolene a okolí. Pracovníci Pohrebníctva NANTE zabezpečia všetko, čo je potrebné pre dôstojnú poslednú rozlúčku. Všetko vybavíte na jednom mieste, v prevádzke na Kuzmányho nábreží 36 vo Zvolene.
Špeciálne pohrebné vozidlo

- prevoz zosnulých v rámci SR na špeciálnom pohrebnom vozidle zn. Mercedes-Benz Vito
- prevoz zosnulých v rámci EÚ na špeciálnom pohrebnom vozidle, vybavenie potrebnej administratívy, súvisiacej s prevozom mŕtveho zo zahraničia
- NONSTOP služba prevozu zosnulých - v prípade úmrtia, ktoré nastalo v noci, cez víkend či sviatok sme k dispozícii NONSTOP a zabezpečíme prevoz zosnulého do špeciálneho chladiaceho alebo mraziaceho zariadenia
- obliekanie a úprava zosnulých (jemný make-up, holenie tváre a pod.)
- výkop hrobov (vrátane odkrytia betónovej alebo mramorovej platne)
- zhotovenie smútočných oznámení /parte/ na počkanie (na výber z cca 30 druhov)
- rakvy a doplnky (tylové prikrývky, krížiky, šerpy, keramické urny)
- vence, kytice a ikebany na rakvy
- dočasné uloženie zosnulých do chladiaceho zariadenia, uloženie zosnulých do mraziaceho zariadenia
- vybavenie matriky (úmrtného listu)
- exhumácia, pričom zabezpečíme všetky povolenia vyplývajúce zo zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve